Jaarverslag – Huisartsenpraktijk De Potgieter – Zeist
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Potgieter
Potgieterlaan 2A 3702 GS
Zeist

Jaarverslag

Jaarverslag 2020

Publicatiedatum: maart 2021

 

 

Beschrijving van de praktijk

 

 

Profiel

 

In juli 2009 werd de praktijk overgenomen door Mw. L.  Franssen en dhr. J.W. van den Dool als maatschap. In 2011 werd ook het praktijkpand aangekocht. De eerste jaren zijn besteed om de automatisering aan te passen aan de Zeister huisartsen die Promedico-ASP als huisartsen-informatiesysteem gebruiken, een nieuwe telefoonsysteem met spoedlijn te realiseren en de instrumentaria, hygiëne & sterilisatie aan huidige richtlijnen te laten voldoen.

Inmiddels zijn we een gemoderniseerde goedlopende praktijk die vernieuwing op gebied van bijvoorbeeld ICT  of diagnostiek in eigen huis niet schuwt, en inhoudelijk volgens de NHG-richtlijnen werkt. Ons team is dynamisch, vanwege het parttime werken, en goed op elkaar ingespeeld.

 

 

Locatie

 

Potgieterlaan 2a te Zeist. De praktijk is gesitueerd in een gemêleerde wijk (centrum-noord als buurt) qua sociaaleconomische verdeling en leeftijdsopbouw.

Onze populatie is begrensd tot de gemeente Zeist.

 

 

Samenwerkingsvorm van de praktijk

 

We vormen een maatschap van 2 huisartsen, die beiden voor de helft eigenaar zijn. Alle medewerkers inclusief de artsen werken parttime.

 

Samenstelling van ons team:

Ons team bestond in 2020 uit 2 huisartsen, 3 doktersassistentes,

3 praktijkondersteuners, 1 praktijkmanager en 1 huisarts-in-opleiding:

 

 

Mw. L. Franssen, huisarts

Dhr. J.W. van den Dool, huisarts

Mw. D. Impal, doktersassistente

Mw. S. Pouw, doktersassistente

Mw. D. Hazelaar, doktersassistente

Mw. H.J. Prins-Jefferson, praktijkondersteuner astma/COPD

Mw. C. Hendriks, praktijkondersteuner DM, CVRM en ouderen

Dhr. S. Westbroek, praktijkondersteuner GGZ

Mw. A.M. de Heus, praktijkmanager

Mw. K. Montie, huisarts-in-opleiding

 

 

 

 

Organisatie

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8 tot 17 uur.

 

Openingstijden van tot
Maandag (van den Dool) 08:00 17:00
Dinsdag (Franssen) 08:00 17:00
Woensdag (van den Dool) 08:00 17:00
Donderdag (Franssen-van den Dool om en om) 08:00 17:00
Vrijdag (Franssen) 08:00 17:00

 

Op onze website is alle informatie te vinden over onze werkwijze: www.hpdepotgieter.nl

Patiënten-aantal: 2774 per 31-12-2020

 

 

Aansluiting bij klachtencommissie

 

Wij proberen onze uiterste best te doen om goede zorg te leveren. Toch kan het gebeuren dat een patiënt ergens niet tevreden over is. Wij zijn altijd bereid om dit bij voorkeur in een persoonlijk gesprek te bespreken. Wij zijn sinds 1-1-2017 aangesloten bij de SKGE, waar de patiënt met zijn klacht terecht kan als deze in een gesprek nog steeds niet het gevoel heeft dat de zaak naar tevredenheid is opgelost.

SKGE  Stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg op www.skge.nl

 

Bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar

We hebben onze eerste 3e jaars aios afgeleverd: Stephanie Richardson. Bijzonder om een goede collega klaar te stomen voor ons vak.

Wegens Covid-19 hebben we veel ad hoc aanpassingen in onze werkwijze moeten doorvoeren. We zijn trots dat ons team dat met zoveel flexibiliteit en positiviteit heeft gedaan en blijft doen.

Holly Prins heeft afscheid genomen als POH Long en is met pensioen gegaan na meer dan 12 jaar trouwe dienst. Wegens Covid-19 hebben we het afscheid klein gehouden.

 

Er zijn incident meldingen geweest door artsen en medewerkers. Deze zijn elke 3 maanden besproken in het team. Gelukkig zijn er geen grote incidenten gemeld. De  overdracht van informatie bij ons als parttimers heeft extra aandacht.

 

 

 

 

 

Doelstellingen van de praktijk

 

Doelstellingen in 2020

 1. Verbeteren praktijkpand (zonnepanelen op het dak (2019), airco in de wachtruimte, geluidslek balie, lab inrichting met behandelstoel en nieuw bureau, computers servicen (nieuwe op spk1 2020))
 2. AED plaatsen en reanimatie als team trainen
 3. Polyfarmacie structureren
 4. Status quo bestendigen
 5. Verder digitaliseren middels project OPEN vanuit Unicum
 6. Meewerken aan overname HAP door Unicum (2020 en later)
 7. Opleiding doktersassistentes met extra functies (2020 en later)

 

 

Evaluatie en conclusie

 

 1. Teambuilding: De koffiepauze tussen half en 11 uur is dagelijks een prettig moment geworden om elkaar te spreken. We wisselen 15 minuten uit over praktijk gebonden zaken en ook is er een kwartier gereserveerd voor informele gesprekken.
 2. Verbeteren praktijkpand: we hebben airconditioning in de wachtruimte aangelegd, wat een aanzienlijke comfort oplevert voor de patiënten. Er lekt geluid vanuit de balie de gang in. Dat hebben we aangepakt met extra muziekboxen en een nieuwe installatie, en dempers op de ruiten. Het lab werd ingericht met een behandelstoel en een nieuw bureau, zodat het Saltro de mensen ook prettiger bloed af kan nemen. Er is ook ventilatie geplaatst in het lab en in spreekkamer 3. De computers zijn geserviced en deels vervangen, we hebben een nieuwe printer aangeschaft, maar de ICT blijft een punt van aandacht.
 3. We hebben een AED aangeschaft en zijn als team getraind in de omgang ermee. Ook is er een protocol voor de controle.
 4. De aios heeft als verbeterproject de polyfarmacie structureren opgepakt. D. Hazelaar en L. Franssen nemen dit op zich om 3/jaar met een apotheek door te voeren. Wegens de Covid-19 is het helaas niet gelukt om het gestructureerd te doen. Punt van aandacht voor 2021.
 5. Zaken die goed lopen in de praktijk blijven door de structuur die we middels de jaarkalender en de NPA hebben aangelegd goed lopen.
 6. Een verbeterproject voor 2020 was het inzicht in het dossier door de patiënt te realiseren. We hebben dus verder kunnen digitaliseren middels project OPEN vanuit Unicum, de regio-organisatie. Dit betreft meerdere scholingen, reclame materiaal in de wachtkamer en in de Zeister kanalen en loopt ook door in 2021.
 7. In juli is de overname van de HAP door Unicum gerealiseerd. Het betrof een enorme operatie die goed verlopen is. Dankzij enkele scholingen waren de fases prima te volgen. We zijn erg blij dat we nu meer zeggenschap hebben over onze HAP.
 8. Najaar 2019 stond gepland: Opleiding praktijk management voor S. Pouw en POH Astma & COPD voor D. Hazelaar. Beide opleidingen zijn uitgesteld gezien de opleiding van doktersassistente Amarant aug 2019 t/m dec 2019. Wat betreft D. Hazelaar is de cursus ook door de aanbieder 2 maal verschoven wegens te weinig aanmeldingen. Toen kwam Covid-19. We hebben D. Hazelaar voor januari 2021 kunnen aanmelden en zij zal hier in de praktijk begeleid worden door M. van Mierlo, POH astma/COPD. S. Pouw haar opleiding is verzet naar eind 2021. Wel hebben we een goede stagiaire doktersassistente aangetrokken met J. van Leeuwen, en zij zal ook het vervolg van haar opleiding in 2021 bij ons voortzetten.

Algemene evaluatie

 

Resultaat audits

 

De scores over patient-tevredenheid van onze praktijk waren goed in het verleden. We hebben veel tevreden patiënten. In 2021 houden we de enquête weer. Het jaarlijks bezoek van de NHG Praktijk Accreditering hebben we met goed gevolg gehad in juni 2019. Onze praktijk voldoet aan de eisen. Daarmee is er een gerechtvaardigd vertrouwen dat de praktijk verantwoorde zorg levert. Het certificaat is 3 jaar geldig.

 

Informatie medisch handelen

 

Alle contacten naar geslacht en leeftijd, periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020

 

Lftd                       0-5         6-10       11-15    16-20    21-30    31-40     41-50   51-60    61-70    71-80     >80

Mannen              98           118         58           73           765         293         219         430         639         537         352

 

Vrouwen            116         116         66           164         392         426         513         821         669         612         830

 

Totaal                   214         234         124         237         557         719         732         1251      1308      1149      1182

 

 

 

In en uitstroom van patiënten

  2018 2019 2020    
Instroom 113 72 187    
Uitstroom 135 114 118    

 

 

Griepmodule 2020
Aantal patiënten afgewezen: 47
Aantal patiënten geselecteerd: 996
Aantal non-respondenten: 160
Aantal weigeraars: 172
Aantal gevaccineerd: 664
Aantal geïndiceerd 60 jaar en ouder: 508
Aantal geïndiceerd onder 60 jaar: 148
Aantal eigen verzoek: 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting op LSP, wens van de patiënten

 

Totaal aantal patiënten 2805
OPT-IN = JA 2540
OPT-IN = NEE 245
OPT-IN = onbekend 20

 

Vektis praktijk spiegel 2020 (getallen uit 2019)

Totaal ?%  = Afwijking kosten praktijk ten opzichte van de verwachte kosten

€ 1.697 = Onze praktijk vs.  € 1.676 = Verwacht voor onze populatie

Huisartsenzorg 3%

€ 198 vs. € 193

Extramurale farmaceutische zorg 0%

€ 228 vs. € 228

Fysiotherapie (basisverzekering) -5%

€ 29 vs. € 30

Wijkverpleging -2%

€ 77 vs. € 78

Geestelijke gezondheidszorg (incl. POH-GGZ) -1%

€ 100 vs. € 101

Medisch-specialistische zorg 6%

€821 vs. € 772

 

Eerstelijns diagnostiek 13%

€ 39 vs. € 34

Overig 4%

€ 242 vs. € 232

 

 

 

Doelstellingen 2021

 1. Polyfarmacie structureren, blijven liggen vanuit 2020
 2. Status quo bestendigen
 3. Verder digitaliseren middels project OPEN vanuit Unicum
 4. Opleiding doktersassistentes met extra functies (2021 en later) tot POH Long en Praktijkmanagement
 5. Herstructureren COPD zorg
 6. Invoeren nieuwe diagnostiek, bijv. naar OSAS.
 7. Groei van de praktijk met 1 extra (part-time) huisarts